PM och Information

Här finns inbjudan till 2023 års Marknadslopp. Anmäl dig här!

Läs mer om Marknadsloppets 50-åriga historia här.

Vägbeskrivning till start/ omklädning/ nummerlappar och parkering.