PM och Information

PM för 2019 års tävling har ännu inte publicerats.

Vägbeskrivning till start/ omklädning/ nummerlappar och parkering.